โปรไฟล์ Clenbuterol Profile คืออะไร?


โปรไฟล์ Clenbuterol Profile คืออะไร?

Clenbuterol (เรียกสั้นๆ ว่า “Clen”) คือยา beta 2-andrenergic agonist ชนิดหนึ่ง มักจะรู้จักกันในชื่อ “สารเร่งเนื้อแดง” Clen มีความสามารถในการกระตุ้นตัวรับ beta-2 การกระตุ้นตัวรับ beta-2 ช่วยให้สลายไขมันไปได้โดยทำให้ร่างกายคุณปล่อยไขมันออกมาแล้วเผาผลาญมากขึ้น Clen ถูกใช้กันมาเป็นสิบๆปีแล้ว ในวงการปศุสัตว์เพื่อหลายๆ ประเทศเพิ่มเนื้อแดงในสัตว์ มันเป็นยาที่ให้ผลดีมาก แม้ว่าการที่ยานี้สามารถตกค้างและมีฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน ทำให้สัตวแพทย์ในสหรัฐไม่สามารถใช้ยานี้ได้ และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ Clen(ซึ่งสามารถใช้รักษาโรคหอบหืดได้)ไม่สามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดในสหรัฐได้ด้วย แต่ Albuterol ซึ่งเป็นเครือญาติกับ Clen แต่มีสายโซ่โมเลกุลสั้นกว่าเป็นยาที่อ.ย.สหรัฐอนุญาตให้นำมาใช้รักษาหอบหืดได้ อย่างไรก็ดีในโลกเพาะกาย clenbuterol เป็นยาที่ถูกนำมาใช้เป็นเวลายาวนานมากกว่า

ฟังก์ชั่นเฉพาะตัวของ Clenbuterol สามารถทำอะไรได้บ้าง?
– เพิ่มระดับของการใช้พลังงาน
– ????
– ????
อ่านเพิ่มเติม : http://anabolic-th.com/index.php/topic,25.0.html

Powerlifting Is Not a Power Sport

This article explains the common misconception that the sport of Powerlifting is a Power sport but in fact is the complete opposite. It is a strength sport. This article will explain the difference between the two types and show you how both are excellent tools for training in not just powerlifting but all sports.

Muscle Building Tips That Will Make A Huge Difference!

Muscle building is an incredibly beneficial way to health. It will get your body in great working order and physical condition. If you are interested in muscle building for health or aesthetic purposes, the following article will provide you with numerous tips and helpful suggestions on how to get the most from your body building efforts.

3 Tips To Maximize Your Exercise’s Potential

It is never enough to just do a movement and expect results. The movements must be done correctly. I am going to share 3 tips that will make every exercise more effective and help you maximize its potential.

How to Gain Muscle Mass – Powerful Tips

Getting in shape is not just a matter of losing numbers on the weighing scale. In order to truly get in shape, you must learn how to gain muscle mass and build muscle, as muscles will help increase your overall strength and durability. In this article, we will know how to build muscle mass effectively.

Breaking Out Of The Muscle Building Rut

If you’ve reached a muscle building plateau, then it’s time to shock your muscles. It is easy to get into a groove. And who has not hit a rut? We all have but the most successful people vault themselves out of that rut as soon as they find themselves in it. So, here are two tools for shocking your muscles out of the rut:

You May Also Like