โปรไฟล์ Deca Durabolin(Nandrolone Decanoate) Profile คืออะไร ?


โปรไฟล์ Deca Durabolin(Nandrolone Decanoate) Profile คืออะไร ?

Deca-Durabolin เป็นชื่อทางการค้าของ(บริษัท Organon)ที่เรียกกันติดปากกันมายาวนานว่า “เดก้า” ตัวยาจริงๆจะชื่อ “Nandrolone” มันถูกนำมารวมกับ Ester Decanoate เพื่อให้ตัวมันมีอายุการทำงานได้นานมากถึง 15 วัน และมี Ester Phenylpropionate ซึ่งทำงานเพียงแค่ 4-5 วันเท่านั้น Nandrolone เป็นยากลุ่มตระกูล (19-nor)19-nortestosterone และเป็น “Progestin”(ฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวนึงทำหน้าที่คล้าย estrogen) Deca มีความความแข็งแกร่งมากกว่า Testosterone เพียงเล็กน้อย มันประสบความสำเร็จอย่างมากในทางการแพทย์ มันช่วยรักษาโรคต่างๆ หรือแม้กระทั้งผู้ป่วย HIV ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย สามารถมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้!! และมันป็นหนึ่งในเตียรอยด์ที่ใช้กันมากที่สุดในหมู่นักกีฬาใช้ช่วง Off-season เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ

ฟังก์ชั่นเฉพาะตัวของ Deca(Nandrolone Decanoate) สามารถทำอะไรได้บ้าง?
– ????
– ????
– ????
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://anabolic-th.com/index.php/topic,19.0.html

Simple Tricks to Build Muscles Fast

It is told that the growth and development of the muscle require hard work and patience. But in respect of our today’s world, it is not completely true. There are many modern ways to build the muscle fast.

Choosing the Best Pre-Workout Supplements

With the plethora of pre-workout supplements available in the market, it can be hard to choose the best ones that will help you achieve you’re the body you want in no time. However, exercising a little caution and putting in some careful thought and consideration to your choices can help you find what you want and need without breaking the bank or getting sidetracked from your goals.

Reasons You Should Consider Pre-Workout Supplements for Your Training

To achieve any fitness goal, you need to understand that training and just a strict diet regimen will not get you very far. Bodybuilders know only too well that without the proper bodybuilding supplements, everything may as well be an exercise in futility. Supplements are a great investment when you are a bodybuilder, as well as the best way to achieve your fitness goals quickly and it all starts with a great pre-workout supplement.

An Honest Pre-Workout Review: Muscle Pharm Assault (9/10)

A first hand account of the pre-workout supplement named Assault. The good points and the bad points. I have yet to come across a perfect pre-workout supplement, although Assault came close.

Fast and Effective Ways to Build Your Muscles

90 % of the individuals who want to build muscles fast do not know how to do it successfully. The effective ways of carrying out muscle building are muscle training and a healthy diet.

You May Also Like